หน้าแรก
16 บุคลิกภาพ

คุณรู้จักตัวคุณดีแล้วหรือยัง?
ลองทำแบบทดสอบ 16 บุคลิกภาพ นี้ดูสิ

คลิกเพื่อดูวิดีโอ

เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพ ที่ประกอบไปด้วย 4 ตัวอักษร ซึ่งเปรียบเสมือนรหัสประจำตัวคุณ และแบ่งบุคลิกภาพอย่างละเอียดได้ออกเป็น 16 แบบ โดยผลของการทดสอบนั้น เป็นที่ทราบกันว่าเป็นประโยชน์ในรู้จักตัวเองและการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมาก

ทำแบบทดสอบง่ายๆ
เพื่อบอกให้โลกรู้ว่าคุณเป็นอย่างไร

ใช้เวลาไม่นาน

คิดแบบไหน ตอบเลย จงตอบในสิ่งที่คุณรู้สึก ไม่ใช่ตอบในสิ่งที่คุณอยากให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนยังไง

เลี่ยงการตอบแบบกลางๆ ตอบในสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด

เลือกทำแบบทดสอบกันเลย

( ยิ่งทำมาก ผลก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นนะ )